lördag 30 november 2013

Ännu ett inlägg om amning

Det är ju mycket prat om amning just nu på grund av det absurda förslaget om förbud mot reklam för modersmjölksersättning - och den ännu mer horibla texten, om att amning har fördelar, som ska pryda förpackningarna. Agnes Wold sammanfattar föredömligt varför detta är ett urbota förslag.

Trots att jag har ammat båda våra barn i tämligen begränsad omfattning så är jag ingen rabiat amningsmotståndare. Det har helt enkelt inte fungerat att amma, av flera olika skäl. Båda gångerna var läkare inblandade i beslutet att introducera modermjölksersättning - och båda gångerna var de oerhört måna om att höra sig för om hur jag såg på amning (trots att det sannolikt inte var mycket till val, i medicinsk mening). Nu har det inte varit något problem för mig, eller min självkänsla, att ge ersättning. När L. var nyfödd så fick hon tillmatning från första dygnet, då hon bara vägde drygt 2500 gram. Jag delammade i några månader och sedan blev det flaska för hela slanten. Det var ingenting mer med det. Lille O. helammades i ett par veckor och sedan behövde han också tillmatning. För honom fungerade det inte alls att delamma, så då var det bara att lägga om kurs. Och tja, det var inte mycket mer med det heller. Det var viktare att han mådde bra och började äta ordentligt än att jag hade en lätt tillgänglig mjölkfabrik - eller levde upp till omgivningens förväntningar på hur en mamma skulle amma.

Men även om det inte är någon stor fråga för mig personligen så vill jag verkligen inte att nyblivna föräldrar ska behöva få en amning har fördelar-text upptryckt i fejan inne på Ica Maxi. Det är inte brist på kunskap som gör att föräldrar ger modersmjölksersättning i Sverige, år 2013. Kunskap och information är bra - både om hur amning och ersättning fungerar och vilka för och nackdelar som finns. Skuldbeläggande är det inte.

Inga kommentarer: