fredag 2 maj 2014

Fragment

Så hetsläste jag Donna Tartts Steglitsan på några nätter och förlorade mig i New York-längtan och antikvitetsaffärsdamm (jo, det är en särskild sorts damm), sprang några  mil, grälade med dottern och kom på att vi genast måste köpa ett växthus. Efter snart elva års funderande på det sistnämnda är det dags att skrida till verket.

Och nej, ovan nämnda saker har ingenting med varandra att göra.

Inga kommentarer: